Torņu cīņas 2024

Ziņo par putnu vērošanas torņiem, skatu torņiem un platformām, kā arī citām līdzīgām konstrukcijām. Savu atsauksmi par torņiem (gan šajā kartē esošajiem, gan vēl neiekļautajiem) un tajās novērotajām putnu sugām sūti uz e-pastu putni@lob.lv.

 

Skatīt karti pa pilnu lapu

 

Pieredzējušo (24h) klasē iekļaujamie torņi sacensībās “Torņu cīņas 2024”:
Kuivižu jeb Randu pļavu (3 pavāru restorāna) tornis
Kaņiera (Motacillas) tornis
Kaņiera pilskalna (Swarovski optik) tornis
Dvietes Austrumu (II) tornis
Dvietes Rietumu (I) tornis
Engures ez. Ziemeļu tornis
Lubāna Zvidzes kanāla tornis
Lubāna D dambja (Jāņa sētas) tornis
Sātiņu tornis
Burtnieku poldera tornis
Kaltenes tornis
Mērsraga bākas (Dzivotne.lv) tornis
Burtnieku Vīsraga tornis
Mērsraga pļavas tornis
Durbes tornis
Kolkas tornis

Tautas (4h) klasē iekļaujamie torņi sacensībās “Torņu cīņas 2024”:
Lāču tornis pie Babītes ezera
Daugavgrīvas tornis
Engures ez. ornitobāzes tornis
Ķengaraga (Draugiem.lv) tornis
Dunduru pļavu tornis
Slokas ezera tornis
Melnragu rīkles platforma
Slampes kurgāna tornis-platforma
Bumbu kalna tornis

Brīvās klases torņi ir torņi, kas netiek iekļauti iepriekšējās divās klasēs.

Sedas (I) tornis
Jelgavas pilssalas tornis
u.c.

Vēsturiskie torņi ir atzīmēti to kādreizējās atrašanās vietās. Torņu cīņas tur ir notikušas, taču šobrīd pašu torņu vairs nav vai arī tie ir sliktā tehniskā stāvoklī.