Putnu vērošanas sacensības “Torņu cīņas” uzskatāmas par Latvijas gada notikumu putnu vērošanā. To laikā pieredzējušās putnu vērotāju komandas (3-4 dalībnieki) kādā no torņiem cenšas novērot pēc iespējas vairāk putnu sugu diennakts laikā. Savukārt Tautas klases komandām ir atvēlētas četras stundas.  Ir iespēja piedalīties arī brīvajā klasē, jebkuram interesentam vērojot putnus no jebkura torņa.


Pirmās Torņu cīņas notika 2002. gadā un kopš 2005. gada sacensības notiek katru gadu maijā – parasti 3. vai 4. nedēļas nogalē. Pirmajās sacensībās piedalījās 3 komandas, bet šobrīd jau vairāk nekā 10. Visās sacensībās ir piedalījies tikai Edgars Lediņš.
Sacensības organizē Latvijas Ornitoloģijas biedrība sadarbībā ar partneriem un atbalstītājiem. Torņu cīņas notiek saskaņā ar noteikumiem un par dalībnieku vai atbalstītāju var pieteikties sazinoties ar mums.